Finansowe zabezpieczenie umowy

Pieniężne potwierdzenie zobowiązania z kontraktu

Coraz częściej w wielu branżach, duże firmy, które zlecają dostawę znaczącej liczby produktów lub wykonania usług opiewających na znaczne kwoty żądają wniesienia przez wykonawcę bądź dostawcę określonej kwoty na rzecz zabezpieczenia wykonania zawieranej umowy. Staje się to także częstą praktyką wśród firm, które organizują przetargi i na ich podstawie wybierają wykonawcę. Brak oferty ubezpieczenia realizacji kontraktu może powodować, że firma, które jej nie daje – przegra przetarg, bowiem jej oferta staje się przez to mniej atrakcyjna.

Kłopot dla firm

Takie wymogi mogą być jednak kłopotliwe dla firm podejmujących się realizacji danego projektu. Przede wszystkim są to środki finansowe, które zostają zamrożone na czas trwania umowy. Jeśli są to umowy krótkoterminowe problem może nie być duży, jednak podpisanie kontraktu na pięć lat i zamrożenie pieniędzy, które w inny wypadku mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój firmy – to już kłopot. Inną kwestia jest wysokość takiego zabezpieczenia, niekiedy małe firmy nie mogą sobie pozwolić na wniesienie pieniężnego zabezpieczenia, bowiem oznaczałoby to bankructwo. Podobnym problem pojawia się w przypadku firm, które staja przed koniecznością wpłacenia kilku takich zabezpieczeń, ze względu na realizację różnych projektów dla innych kontrahentów. Wpłacając pieniądze na poczet takie ubezpieczenia firmy – wykonawcy ryzykują utratą płynności finansowej.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Sposobem na przekonanie zleceniodawcy do wyboru firmy, która nie wpłaca zabezpieczenia, są gwarancje ubezpieczeniowe (wszystkie formalności z nimi związane przedstawiono na stronie – gwarancje ubezpieczeniowe). Firma – wykonawca przedstawia takie gwarancje kontrahentowi. Stanowią one ubezpieczenie na wypadek, gdyby kontrakt został wykonany nieprawidłowo lub po terminie. W razie niedotrzymania przez wykonawcę warunków kontraktu, zleceniodawcy wypłacane jest ubezpieczenie z tego tytułu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here