Rozliczenie podatku VAT

Close-up Of Businessman Calculating Invoices Using Calculator

Każdy nowy przedsiębiorca zobowiązany jest na początku swojej biznesowej drogi do dopełnienia licznych obowiązków związanych z zakładaniem własnej firmy. Jednym z takich obowiązków jest rejestracja oraz złożenie z Urzędzie Skarbowym druku VAT – R. Warto jednocześnie dodać, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i Ci, których obrót roczny nie przekracza 200 tysięcy złotych mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Nawet jeśli podatnik nie wyrazi chęć skorzystania z tego zwolnienia w formie wspomnianego wcześniej druku, to domyślnie uznaje się, że korzysta on z tego zwolnienia, jeśli firma spełnia kryterium obrotów niższych niż 200 tys. zł. Jednocześnie należy także zaznaczyć, że przedsiębiorca korzystając ze zwolnienia powinien wystawiać faktury VAT bez naliczonego podatku.

 

Przedsiębiorcy, których firmy mają obroty na poziomie wyższym niż 200 tysięcy złotych zobowiązani są do rozliczenia podatku i wpłacenia go na konto Urzędu Skarbowego. Deklarację VAT składa się na drukach VAT –  7 i VAT – 7K w zależności, od tego czy przedsiębiorca wybrał rozliczanie podatku od towarów i usług kwartalnie czy miesięcznie. W obu przypadkach zapłata VAT powinna nastąpić do 25 dnia następnego (po zakończeniu okresu rozliczeniowego) miesiąca. Oddzielną kwestią pozostaje sytuacja, w której firma prowadzi sprzedaż internetową dla klientów na terytorium innego państwa, jeśli sprzedaż ta przekroczy limity określone przez ustawodawstwo tamtego kraju wówczas konieczne będzie rozliczenie VAT w miejscu, w kraju z którego pochodzili kupcy. Wówczas podatek należy rozliczyć według przepisów rachunkowych obowiązujących w danym państwie. Nim firma rozpocznie sprzedaż online za granicę warto, aby zapoznała się w obowiązkami podatkowymi obowiązującymi w tym kraju, na przykład informacje o hiszpańskim prawie podatkowym można pozyskać tutaj – podatek VAT w Hiszpanii.  

 

Jak widać rozliczenie VAT – u to obowiązek, który dotyka znacznej części przedsiębiorców, obowiązek którego należy dopilnować, aby nie narazić się na mandat skarbowy, czy oskarżenia o okradanie państwa. Ze względu na skomplikowany wymiar podatków w Polsce wiele początkujących firm udaje się po radę do prawników lub zleca prowadzenie rachunkowości biurom rachunkowym, dzięki temu mają one pewność, że ich księgi prowadzone są w zgodny z prawem sposób. Jedne firmy decydują się w tym względzie na outsourcing usług księgowych, a inne zatrudniają księgowego na etacie, jeszcze inne korzystają z pomocy „księgowego po godzinach”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here