Jak legalnie zatrudnić nianię?

Opieka nad dzieckiem może być naprawdę trudna. Zdarza się i to bardzo często, że obowiązek ten jest nie do pogodzenia z wykonywaniem swojej pracy. Co w takiej sytuacji robią rodzice. Oczywiście mogą zatrudnić nianię. Zastanówmy się w związku z tym, co zrobić, aby taka niania pracowała legalnie. Na zasadzie, jakiej umowy należy zatrudnić opiekunkę do dziecka?

Zawód niania

Zacznijmy od tego, że niania to zawód jak każdy inny, choć oczywiście wielu może się to wydać dziwne. Jak mówi prawo niania to osoba, która zawodowo zajmuje się opieką nad dziećmi. Warto od razu dodać, że nianią może być nie tylko kobieta. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby zawód ten wykonywał mężczyzna, choć z tym rzecz jasna spotykamy się bardzo rzadko. Do zadań zawodowej niani należy spełnienie trzech podstawowych funkcji, a mianowicie opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. Osoba taka za swoją pracę powinna otrzymywać też wynagrodzenie.

Umowa

Niania taka powinna pracować w oparciu o umowę. Zazwyczaj jest to umowa zlecenie i zawierać w sobie musi kilka ważnych elementów. Tak oto w umowie powinny znaleźć się: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas trwania umowy oraz warunki i sposób jej rozwiązania. Wiele wątpliwości budzi tutaj opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te opłacane mogą być przez ZUS lub też samego rodzica, który jest wówczas płatnikiem składek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here