Wspólnik z innego kraju

Prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju często wiąże się także z posiadaniem wspólnika z państwa, w którym prowadzona jest dana firma. Jest kilka powodów, dla których taka osoba staje się niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

 

  1. Wymagania prawne – na terytorium niektórych państw, aby możliwe było założenie spółki przez osoby nie będące obywatelami danego kraju, wymogiem jest aby choć jedna z osób pochodziła z tego kraju. W takiej sytuacji wspólnicy – obcokrajowcy nie mają innego wyjścia, jak wciągnąć do spółki jeszcze jedną osobę z obywatelstwem danego kraju. Faktycznie jest to wyłącznie figurant, który otrzymuje określoną gażę – jak każdy wspólnik, ale nie ma realnie żadnego wpływu na funkcjonowanie firmy.
  2. Znajomość rynku – innym powodem, dla którego firmy decydują się wejść w spółkę z osobą pochodzącą z danego kraju są korzyści wynikające z faktu, że taka osoba dobrze zna lokalny rynek. Może okazać się nieocenioną pomocą w pozyskiwaniu partnerów handlowych z danego kraju czy przy wprowadzaniu produktu na lokalny rynek. Znając prawa rządzące tym rynkiem jest w stanie wskazać najlepsze formy postępowania w drodze do sukcesu.
  3. Inwestor – trzecim powodem, dla którego firmy decydują się na współpracę z zagranicznym wspólnikiem jest kwestia środków finansowych. Nierzadko zdarza się, że dobrze sytuowany inwestor czy to prywatny czy instytucjonalny chcąc wejść na dany rynek, zamiast zakładać własną działalność gospodarczą decyduje się na wejście w spółkę z firmą już istniejącą na danym rynku.
  4. Wartość dodana – niekiedy taka osoba, pochodząca z innego kraju może stanowić wartość dodaną dla firmy. Za przykład może posłużyć tutaj SMR LAW. Jest to kancelaria prawna działająca we Wiedniu. Na pierwszy rzut oka mogłaby to być typowa austriacka firma, jednak jednym ze wspólników jest Polak. To pozwala kancelarii na poszerzenie jej oferty. Nie jest to, bowiem już typowy ekspert prawa austriackiego świadczący usługi po niemiecku, ale polski prawnik, Austria zaś jest terenem jego działania. Zatem Polacy wybierający tę kancelarię mogą mieć pewność, że będą się porozumiewali ze swoim prawnikiem po polsku. To buduje przewagę konkurencyjną tej firmy nad innymi i wzbogaca jej ofertę o nowe – nietypowe usługi.

 

Jak widać powodów, dla których firmy decydują się na pozyskanie wspólnika z innego kraju jest wiele. Może to być polski prawnik (Austria, Holandia, czy Wielka Brytania) może to także być osoba z innego kraju, której obecność w wykazie wspólników jest wymagana, aby firma w ogóle mogła powstać. Takie wspólnik z zagranicy to niekoniecznie musi być figurant. Jeśli firma planuje prowadzenie działalności jednocześnie na dwóch rynkach lub chce rozszerzyć swoją działalność na inny rynek – wówczas osoba znająca ten drugi rynek i mogąca udzielić praktycznych wskazówek oraz dopomóc w nawiązywaniu kontaktów handlowych jest nieocenionym nabytkiem. Zatem wspólnik z zagranicy często jest najlepszym rozwiązaniem dla firm dążących do sukcesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here