Hiszpański system podatkowy

Otwarte granice Unii Europejskiej oraz wysokie podatki w naszym kraju zachęcają przedsiębiorców myślących o otworzeniu własnej firmy do zastanowienie się czy nie lepiej będzie prowadzić własną działalność gospodarczą na terytorium innego kraju. Dla wielu ciekawym wyborem jest Hiszpania, kraj, który ma wiele wspólnych cech z Polską, a dodatkowo ma znacznie przyjemniejszy klimat niż kraj nad Wisłą. Te dwie rzeczy sprawiają, że Półwysep Iberyjski jako miejsce prowadzenia własnej działalności gospodarczej wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Nim jednak przedsiębiorca czy przyszły przedsiębiorca zdecyduje się na ten krok powinien zapoznać się z obowiązującym w Hiszpanii systemem podatkowym.

 

System podatkowy jest to zbiór obowiązujących w danym kraju podatków. Co do zasady dzielimy je na podatki bezpośrednie – płacone bez pośrednio do organów podatkowych oraz podatki pośrednie odprowadzane w momencie zakupu towarów. Takim podatkiem jest między innymi akcyza. Do podatków bezpośrednich można między innymi zaliczyć podatek dochodowy.

 

Podobnie jak w każdymi innym kraju, przedsiębiorca płaci VAT w Hiszpanii. Dokładnie o wysokości tego podatku oraz sposobach jego rozliczenia można dowiedzieć się tutaj https://biuroksiegowewhiszpanii.pl/vat-sprzedaz-online/ 

 

Vat w Hiszpanii to nie jedyny podatek jaki przyjdzie zapłacić przedsiębiorcy w tym kraju. Podobnie jak w Polsce, także w Hiszpanii w zależności od tego jaką formę prawą wybierze przedsiębiorstwo będzie ono zobligowane do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub od osób prawnych.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce popularnie zwany PIT-em, w Hiszpanii nosi nazwę IRPF, co jest skrótem od Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Jest to podatek progresywny, czyli im wyższy dochód, tym wyższy podatek należy uiścić. Podatek ten zobowiązane są płacić osoby zamieszkałe w Hiszpanii, czyli przebywające na terytorium tego państwa ponad sto osiemdziesiąt trzy dni. Podatek ten naliczany jest od dochodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia, z tytułu inwestycji, dochody z działalności gospodarczej i zawodowej (o ile podlegają pod podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz wszelkie inne zyski i straty uzyskane przez podatnika w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych zobowiązane są płacić wszystkie osoby prawne zamieszkałe na terytorium Hiszpanii. Są nim objęte również przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność w tym kraju. Podatek ten muszą zapłacić te firmy, które zostały założone na podstawie hiszpańskiego prawa, ich siedziba znajduje się w Hiszpanii lub centrum zarządzania firmą mieści się w tym kraju. W przypadku tego podatku objęte są nim wszystkie dochody bez podziału na ich źródła. Podatek należy zapłacić za poprzedni rok obrotowy, który nie może być jednak dłuższy niż rok kalendarzowy.

 

W Hiszpanii obowiązuje także jeszcze jeden typ podatku:Podatek dochodowy od osób nie będących rezydentami – Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Zobowiązane do jego zapłaty są zarówno  osoby fizyczne jak i prawne, które nie są rezydentami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here