Koszty podróży służbowej właściciela firmy

Jeżeli pracodawca zleca pracownikowi podróż służbową to zobowiązany jest do zwrotu kosztów oraz wypłaty stosownego wynagrodzenia. Jeśli natomiast właściciel firmy wyrusza w taką podróż to jej koszty powinny zostać uwzględnione w księgach rachunkowych. Oto kilka zasad, o których należy pamiętać rozliczając podróż służbową właściciela firmy.

Właścicielowi podobnie jak pracownikowi także należy się dieta. Jej wysokość zależna jest od kraju, do którego odbywa się podróż służbowa. Jeśli podróż odbywa się na terenie Polski, to całodzienna dieta wynosi 30 zł. Jeśli podróż odbywa się do innego kraju to stawki te są bardzo różne i zależą od konkretnego kraju. Wysokość stawek jest co roku określana i publikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Oddzielną kwestią jest także zwrot kosztów dojazdu. Podobnie jak w przypadku noclegów tutaj również można koszty naliczyć na podstawie przedstawionego biletu: PKP, autokarowego czy lotniczego lub ryczałtem. W Polsce ryczałt kosztów dojazdu wynosi 20% diety, a zatem 6 zł. Oddzielną kwestią są jeszcze dodatkowe koszty: parkingów, przejazdów komunikacja miejską, itp. Np. lecąc z lotniska w Katowicach można zostawić samochód na takim parkingu – atmosfera.eu, a opłatę za parking także wliczyć w koszty.

Kolejnym kosztem jaki należy wziąć pod uwagę jest koszt noclegów. W tym przypadku istnieją dwa sposoby obliczania kosztów. Na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionego przez hotel firmie lub ryczałtem. Według prawa ryczałt obliczany jest na podstawie stawki diety i wynosi 150% tej stawki. Zatem w podróży po Polsce będzie to 45 zł za nocleg, a na przykład za nocleg w Niemczech 73,5 euro, czyli 316 zł. Jednocześnie należy wspomnieć, że ministerstwo określa także limity kosztów noclegowych dla poszczególnych państw. W Niemczech ten limit wynosi 150 euro, zatem najdroższy nocleg jaki może zamówić właściciel firmy, który chce zaksięgować te koszty może wynosić maksymalnie 645 zł za noc.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here