Podstawowe informacje o przetargu

Podstawowe informacje o przetargu

Przetarg to innymi słowy konkurs ofert. W przetargu zamawiający, czyli firma lub instytucja publiczna, u której wystąpiło zapotrzebowanie na produkt lub usługę ogłasza konkurs na dostarczenie jej danego produktu czy usługi. Firmy zajmujące się produkcją czy dostarczaniem takich usług w odpowiedzi przedstawiają swoje oferty, spośród nich zamawiający wybiera tę najbardziej dla niego korzystną. Często warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium lub przedstawienie gwarancji przetargowych, więcej na ten temat pisano na – http://gwarancjeprzetargowe.pl. W Polsce warunki przetargów regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a szczególnie artykułu 70. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków publicznych, wówczas przetarg organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Rodzaje postępowania przetargowego

W Polskim prawie istnieją różne rodzaje i tryby postępowania przetargowego, dwa główne to przetarg nieograniczony i jego przeciwieństwo, czyli przetarg ograniczony. W przypadku przetargu nieograniczonego ogłoszenie przetargowe zostaje podane do publicznej wiadomości, a do wzięcia udziału w przetargu zaproszona jest każda firma. W przypadku postępowania ograniczonego w ogłoszeniu przetargowym zostają zawarte warunki, które musi spełnić firma, aby przystąpić do przetargu, w innej odmianie ograniczonego postępowania przetargowego to zamawiający znajduje firmy, które pasują do określonych przez niego wymagań i zaprasza tylko wybrane firmy do złożenia ofert. W przypadku przetargów nieograniczonych firmy od razu składają swoje oferty, w przypadku przetargów ograniczonych najpierw muszą one złożyć wniosek o dopuszczenie do przetargu, na jego podstawie zamawiający wybiera firmy, które chce dopuścić do kolejnego etapu i zaprosić do składania ofert.

Powody, dla których organizuje się przetargi

W przypadku firm najczęściej bodźcem dla zorganizowania przetargu jest chęć zyskania jak najkorzystniejszej oferty, a przy tym usług czy produktów dobrej jakości. Bodźcem mogą być także wymagania formalne, np. firmy korzystające z funduszy unijnych często w ramach realizacji projektu zobowiązane są do zorganizowania przetargu. W przypadku instytucji państwowych obowiązek zorganizowania przetargu nakłada na nie prawo, a powodem takiego ustawodawstwa jest zapobieganie korupcji oraz zapewnianie gospodarnego kierowania instytucjami finansowanymi ze środków publicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here